เงื่อนไขการใช้บริการ ดวงไลฟ์ (Duang live)

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.duanglive.com และ แอพพลิเคชัน ดวงไลฟ์ (Duang Live หรือ ดวง Live) บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท ดวงไลฟ์ มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา

ศัพท์สำคัญ

การให้บริการ คือ สิ่งการให้คำปรึกษา, ดูดวง หรือพูดคุยผ่านระบบของ ดวงไลฟ์

ผู้ให้บริการ (หมอดู) คือ ผู้ใช้งานที่ลงประกาศและให้บริการให้คำปรึกษาบน ดวงไลฟ์ ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ ดวงไลฟ์

ผู้รับบริการ คือ ผู้รับบริการบน ดวงไลฟ์ ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ ดวงไลฟ์

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซท์/แอพพลิเคชั่นของ ดวงไลฟ์ และใช้บริการของ ดวงไลฟ์ ซึ่งรวมถึงผู้รับบริการ และผู้ว่าให้บริการด้วย

เหรียญ คือ สิ่งที่ผู้รับบริการใช้เพื่อรับบริการ จากผู้ให้บริการใน ดวงไลฟ์

รายได้ คือ จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการได้รับหลังจากให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเสร็จสมบูรณ์

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถรับหรือให้บริการผ่าน ดวงไลฟ์ ได้
- ผู้รับบริการต้องทำการชำระเงินเพื่อซื้อเหรียญก่อนรับบริการ
- สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการซื้อเหรียญ ได้ที่ หน้าซื้อเหรียญภายในแอพ
- ผู้รับบริการสามารถนำเหรียญที่มีอยู่ไปใช้เพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการ ตามราคาที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว้
- ผู้ให้บริการต้องทำการให้บริการให้คำปรึกษา ในรูปแบบของการ video call หรือ ตอบคำถาม แก่ผู้รับบริการให้สมบูรณ์ก่อน จึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการ
- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงิน ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการชำระเงินผ่านระบบของ ดวงไลฟ์ เท่านั้น
- ดวงไลฟ์ มีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการให้บริการในแอพ ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ ดวงไลฟ์
- เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย

ผู้ให้บริการ (หมอดู)

ข้อตกลงทั่วไป

- ทุกการให้บริการที่คุณได้ให้บริการโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายได้รวมทั้งหมดระหว่าง 60% ถึง 70% ของมูลค่าการให้บริการ ซึ่งคำนวนมาจากจำนวนเหรียญที่ผู้รับบริการใช้เพื่อรับบริการแต่ละครั้ง และมูลค่าของเหรียญตามราคาที่ผู้ใช้บริการใช้ในการซื้อเหรียญ โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
- ดวงไลฟ์ จะส่งมอบรายได้ให้คุณเมื่อการให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณสามารถดูนิยามของคำว่าบริการเสร็จสมบูรณ์ได้ในข้อตกลงฉบับนี้
- หากมีการร้องเรียนจากผู้รับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบเงินจำนวนนี้กลับคืนแก่ผู้รับบริการตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้ก่อนการให้บริการบน ดวงไลฟ์
- รายได้ของผู้ให้บริการจะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้
- รีวิวของผู้รับบริการจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้รับบริการได้ประเมินกับผู้ให้บริการหลังจากผู้ให้บริการได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของผู้ให้บริการในอนาคต

การให้บริการ

- ผู้ให้บริการสามารถเลือก ประเภทและราคาของการให้บริการได้ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะถูกนำแสดงใน เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์
- บริการต่างๆที่แสดงอยู่บน ดวงไลฟ์ ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ ประเภทและราคาของการให้บริการ ของผู้ให้บริการได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- บริการที่ผู้ให้บริการระบุไว้สามารถถูกลบโดย ดวงไลฟ์ ได้ หากผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือบริษัทเห็นสมควร
- บัญชีของผู้ให้บริการอาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือบริษัทเห็นสมควร
- ผู้ให้บริการที่ได้รับรีวิวที่ไม่ดีอาจถูกลดการแสดงผล หรือไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ ดวงไลฟ์ ได้
- ผู้ให้บริการห้ามให้ช่องทางการติดต่อใดๆแก่ผู้รับบริการ นอกเหลือจากติดต่อผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของ ดวงไลฟ์ เช่น การให้ url , Line ID, ที่อยู่ email, บัญชี Facebook, เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ทั้งการระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดของผู้ให้บริการ หรือบทสนทนาระหว่างการให้บริการ (ทั้งในรูปแบบของ video call และการรับส่งข้อความ) โดยไม่ได้ผ่านการนุมัติจาก ดวงไลฟ์ ก่อน ในกรณีที่มีมีการตรวจพบ ดวงไลฟ์ ถือว่าเป็นการใช้งานระบบ ดวงไลฟ์ อย่างไม่เหมาะสม และมีสิทธิ์ระงับบัญชีของผู้ให้บริการได้ทันที

การถอนรายได้

- ผู้ให้บริการต้องให้รายละเอียดข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ ดวงไลฟ์ เพื่อที่จะทำการถอนรายได้ได้
- ผู้ให้บริการสามารถถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของท่านทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนถัดไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
- ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดในการถอนรายได้

ผู้รับบริการ (ลูกค้า)

ข้อตกลงทั่วไป

- คุณไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ ดวงไลฟ์ ได้กำหนดให้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์
- ดวงไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลบางส่วนของการให้บริการ สำหรับการทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆของ ดวงไลฟ์

การรับบริการ

- ผู้รับบริการสามารถทำการซื้อเหรียญผ่านช่องทางการจ่ายเงินต่างๆบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์
- ให้บริการสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, การโอนเงิน และช่องทางอื่นๆ
- ทุกการซื้อเหรียญอาจมีการคิดค่าดำเนินการ, ค่าบริหารระบบ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้รับบริการสามารถนำเหรียญที่มีอยู่ไปใช้เพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการ ตามราคาที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว้
- การรับบริการมีสองประเภทคือการคุยผ่าน video call และ การส่งข้อความถาม/ตอบ
- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินสำหรับการให้บริการบน ดวงไลฟ์ ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ ดวงไลฟ์ กำหนดให้เท่านั้น กรุณาแจ้งมาที่เรา หากมีผู้ให้บริการขอให้คุณชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ ดวงไลฟ์ กำหนดให้
- ดวงไลฟ์ จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ ดวงไลฟ์ อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ ดวงไลฟ์ ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน ดวงไลฟ์ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงิน

การให้บริการ

ข้อตกลงทั่วไป

- การให้บริการผ่าน video call จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อทั้งสองฝ่ายได้สิ้นสุดการสนทนาแล้ว เมื่อจบการสนทนา จะมีการหักเหรียญจากผู้รับบริการออกตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ก่อนการให้บริการ
- การให้บริการผ่าน การส่งข้อความถาม/ตอบ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้กดปุ่ม “ปิดคำถาม” หรือ สไลด์เพื่อ”ปิดคำถาม” หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้รับบริการแล้ว
- ผู้รับบริการต้องทำการ “ซื้อ” โควต้าคำถามเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ในการ “ตั้งคำถาม” เพื่อรับบริการ การส่งข้อความถาม/ตอบ จากผู้ให้บริการ โดยเหรียญจะถูกหักจากผู้รับบริการทันทีที่มีการ ซื้อคำถาม
- โควต้าคำถามที่ผู้รับบริการได้ซื้อไว้จะสามารถเก็บไว้ได้ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อคำถาม เมื่อหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำไปตั้งคำถามเพื่อรับบริการจากผู้ให้บริการได้
- โควต้าคำถามที่หมดอายุ จะไม่สามารถแลกคืนเป็น เหรียญ หรือเงินได้
- การใช้ปุ่ม “ปิดคำถาม” หรือ สไลด์เพื่อ”ปิดคำถาม” ในทางที่ไม่สมควร เช่น กดปิดคำถามโดยไม่ได้ตอบคำถาม หรือยังตอบคำถามไม่เสร็จดี จะส่งผลให้ผู้ให้บริการถูกฟ้องร้องจากผู้รับบริการ หรือคะแนนรีวิวของผู้ให้บริการลดลง หรือผู้ให้บริการอาจถูกระงับบัญชีในระบบ ดวงไลฟ์ ได้
- การให้บริการจะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่การให้บริการเสร็จสมบูรณ์(จบvideo call หรือ ปิดคำถามแล้ว) และได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ โดยที่ไม่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการให้บริการ
- ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ดวงไลฟ์ เพื่อแจ้งการให้บริการที่ไม่เหมาะสมได้ โดยดวงไลฟ์จะพิจารณาแก้ปัญหาให้ตามที่เห็นสมควร

รีวิว และคะแนนการประเมิน

- การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ ดวงไลฟ์ รีรวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้รับบริการแสดงถึงความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้รับ
- การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้รับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือซ่อนการริวิวที่ไม่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร
- เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้รับบริการสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับการให้บริการที่เกิดในขึ้นในระบบ ดวงไลฟ์ เท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการรวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ ดวงไลฟ์
- รีวิวจากผู้รับบริการจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้รับบริการสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้

การร้องเรียนการให้บริการ และขอคืนเหรียญ

- ผู้รับบริการสามารถติดต่อทีมงาน ดวงไลฟ์ ได้ตลอดเวลา โดย ดวงไลฟ์ จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
- ดวงไลฟ์มีสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเหรียญให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าการให้บริการในครั้งนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการจะไม่ได้รับรายได้จากการให้บริการครั้งนั้น
- การจะทำการคืนเงินในรูปแบบของ “เหรียญ” สำหรับการใช้บริการใน ดวงไลฟ์เท่านั้น จะไม่สามารถทำการคืนเงินที่ใช้ในการซื้อเหรียญไปแล้วได้
- การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก ดวงไลฟ์ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ ดวงไลฟ์ การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: ดวงไลฟ์ จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณได้อีกต่อไป หากคุณแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก ดวงไลฟ์)
- ทีมงานของ ดวงไลฟ์ จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการขอคืนเหรียญจากการรับบริการ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง ความสมบูรณ์ในการให้บริการ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการปิดคำถามอย่างไม่เหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้

ทั่วไป

- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ
- ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ ดวงไลฟ์
- ผู้ใช้ไม่สามารขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อื่นเช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ ดวงไลฟ์
- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การให้บริการของผู้ให้บริการ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้
- ดวงไลฟ์ ไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการ แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆของผู้ให้บริการพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการในการตัดสินใจรับบิการจากผู้ให้บริการที่ตนสนใจ
- ดวงไลฟ์ จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
- ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ ดวงไลฟ์ เท่านั้น
- โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี ดวงไลฟ์ ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ ดวงไลฟ์ จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ ดวงไลฟ์ แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก – ดวงไลฟ์ ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ ขาย งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน ดวงไลฟ์ ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ ดวงไลฟ์ จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – ดวงไลฟ์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ ดวงไลฟ์ ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน – ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการบน ดวงไลฟ์ ควรจะเกิดขึ้นบนระบบของ ดวงไลฟ์เท่านั้น ในที่นี้ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน ดวงไลฟ์ เท่านั้น ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างเป็นผู้อื่น – ดวงไลฟ์ จะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นผู้อื่น ดวงไลฟ์ ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ ดวงไลฟ์ ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างเป็นผู้อื่นบนระบบ ดวงไลฟ์ จะถูกระงับการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ ดวงไลฟ์ ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ ดวงไลฟ์ ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น – ดวงไลฟ์ จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี ดวงไลฟ์ ได้

ข้อตกลงทั่วไป

- ดวงไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก ดวงไลฟ์ พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบของ ดวงไลฟ์
การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ ดวงไลฟ์ อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ
- บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการรับหรือให้บริการบนระบบ ดวงไลฟ์ ได้
- ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน ดวงไลฟ์ เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
- ในกรณีที่ ดวงไลฟ์ ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี ดวงไลฟ์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ ดวงไลฟ์ ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
- ดวงไลฟ์ ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดวงไลฟ์ จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว ดวงไลฟ์ หรือเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ เอง

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ ดวงไลฟ์ ไม่ว่าจากผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย ดวงไลฟ์ ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ดวงไลฟ์ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน ดวงไลฟ์ ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน ดวงไลฟ์ จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

ดวงไลฟ์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของการให้บริการ หรือบริการที่ผู้ให้บริการได้มอบให้กับผู้รับบริการ

ดวงไลฟ์ ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ดวงไลฟ์ สนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้ให้บริการได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับบริการและคำแนะนำจากผู้ให้บริการ

ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการผ่านระบบของดวงไลฟ์ จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้ (ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ) ยอมรับว่า ดวงไลฟ์ มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบ วิจารณญาณ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลใดๆก็ตามรวมถึงข้อมูลการรับบริการ ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่นๆของ ดวงไลฟ์ โดย ดวงไลฟ์ ไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้แต่อย่างใด

การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ นั้นเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ดวงไลฟ์ นั้นเป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม ดวงไลฟ์ หรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ ดวงไลฟ์ ไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

ดวงไลฟ์ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ ดวงไลฟ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

โหลดแอพดูดวงฟรีได้ที่